Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Convocatòria subvencions en concurrència no competitiva de l'eco-incentiu per a l'impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-B-2022-28451.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transport 151 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria per a la selecció d'entitats col·laboradores que participaran en la seua gestió de subvencions en concurrència no competitiva de l'eco-incentiu per a l'impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòm

Convocatòria per a la selecció d'entitats col·laboradores que participaran en la seua gestió de subvencions en concurrència no competitiva de l'eco-incentiu per a l'impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7384.pdf

Document Tamany
BOE-A-2022-7384 Orden TMA3912022, de 26 de abril.pdf 566 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TMA/391/2022, de 26 d'abril, bases reguladores per a la concessió de subvencions en concurrència no competitiva de l'eco-incentiu per a l'impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

Ordre TMA/391/2022, de 26 d'abril, bases reguladores per a la concessió de subvencions en concurrència no competitiva de l'eco-incentiu per a l'impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7384.pdf

Document Tamany
BOE-A-2022-7384 Orden TMA3912022, de 26 de abril.pdf 566 KB