Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7502.pdf

Document Tamany
2023 Extracto Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y c 148 KB
2023 Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales co 810 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, per a donar suport i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14817.pdf

Document Tamany
BOE Bases y convo Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario 501 KB
Modificación Bases y convocatoria ayudas para el apoyo a mercados, zonas comerciales, comercio no se 291 KB
Modificación de bases y convocatoria de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, 256 KB
2023 Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales co 810 KB

Base reguladora

Base reguladora: Orden ICT/949/2021. Bases reguladores d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Bases reguladores d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, per a donar suport i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Orden ICT/565/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10332.pdf) Ordre ICT/99/2023, de 31 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases de la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/06/pdfs/boe-a-2023-3084.pdf)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14817.pdf

Document Tamany
BOE Bases y convo Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario 501 KB
Modificación Bases ayudas para el apoyo a mercados, zonas comerciales, comercio no sedentario y cana 291 KB
Modificación de bases y convocatoria de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, 256 KB