Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023 Subvencions per a la millora i manteniment de la recollida de residus domèstics mitjançant el model Porta a Porta (PaP).

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.dival.es

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/07018&lang=va

Document Tamany
Anuncio subvención para la ejecución de acciones destinadas a la mejora y mantenimiento de la recogi 148 KB
Subvención para la ejecución de acciones destinadas a la mejora y mantenimiento de la recogida de re 682 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per a la millora i manteniment de la recollida de residus domèstics mitjançant el model Porta a Porta (PaP). Reacciona 2023 Fase II

Subvencions per a la millora i manteniment de la recollida de residus domèstics mitjançant el model Porta a Porta (PaP). Reacciona 2023 Fase II

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/696001#

Document Tamany
Subvención para la ejecución de acciones destinadas a la mejora y mantenimiento de la recogida de re 682 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació provisional Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_24/09/2020 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_06/06/2023 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB
BOP 2023 06 06 Modificación definitiva Ordenanza General Subvenciones de la Diputació de València.pd 373 KB
Modificació de l ordenança general de subvencions.pdf 143 KB