Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023 Ajudes en matèria d'Energies Renovables CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de juliol de 2023, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional https://dogv.gva.es/datos/2024/01/22/pdf/2024_485.pdf

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural, Mobilitat sostenible

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ivace.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/07/20/pdf/2023_8142.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas en materia de energia renovable 2023.pdf 200 KB
Ayudas en materia de energia renovable 2023.pdf 200 KB
Corrección conocatoria de ayudas en materia de energia renovable 2023.pdf 167 KB

Ordre

Ordre: Energies renovables i biocarburants

Aquest model està orientat, a més, d’aconseguir un subministramentenergètic eficient i a preus competitius, aplicant criteris de respectemediambiental i de diversificació energètica, tot això promocionantactivament la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energèticai l’increment de l’ús dels recursos energètics renovables i autòctons.

+ info:  http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6684:programa-de-energies-renovables-i-biocarburants-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=ca&Itemid=100641

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’energies renovables i biocarburants.

Aquest model està orientat, a més, d’aconseguir un subministrament energètic eficient i a preus competitius, aplicant criteris de respecte mediambiental i de diversificació energètica, tot això promocionant activament la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica i l’increment de l’ús dels recursos energètics renovables i autòctons.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8362.pdf