Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per a projectes singulars de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal (Projectes Singulars Enllumenat Municipal)

Periode  al

Temàtica: Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.idae.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/26/pdfs/BOE-B-2023-22551.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior m 150 KB
Ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. 53 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a projectes singulars de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal (Projectes Singulars Enllumenat Municipal)

Ajudes per a projectes singulars de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal (Projectes Singulars Enllumenat Municipal)

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/911105/document/936672

Document Tamany
Ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. 53 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/388/2023. Bases reguladores del programa d'ajudes per a projectes singulars de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal, Projectes Singulars Enllumenat Municipal.

Bases reguladores del programa d'ajudes per a projectes singulars de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal, Projectes Singulars Enllumenat Municipal. Ordre TED/674/2023, de 12 de juny, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre TED/388/2023 https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/23/pdfs/boe-a-2023-14876.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/21/pdfs/BOE-A-2023-9753.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalacione 420 KB
corrección de errores en las Bases reguladoras programa ayudas a proyectos singulares de renovación 188 KB