Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Millora dels equipaments públics , Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17775.pdf

Document Tamany
Ayudas 2023 por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia 506 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Ajudes per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf

Document Tamany
Convocatoria 2022 PERTE digitalización del ciclo del agua.pdf 540 KB
Modificación de las Bases reguladoras y convocatoria de ayudas por concurrencia competitiva para la 506 KB
Ampliación del plazo de resolución de concesión de subvenciones para la elaboración de proyectos de 154 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/934/2022. Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua) Modificació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17775.pdf) Ampliació del termini de resolució de concessió de subvencions per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua la seua primera convocatòria de subvencions 2022 (https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/08/pdfs/BOE-B-2023-23507.pdf) Ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds previst en l'ordre TED/919/2023, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen les bases reguladores de l'ordre TED/934/2022 https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/14/pdfs/boe-b-2023-37507.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras PERTE digitalización del ciclo del agua.pdf 540 KB
Modificación de las Bases reguladoras y convocatoria de ayudas por concurrencia competitiva para la 506 KB
Ampliación del plazo de resolución de concesión de subvenciones para la elaboración de proyectos de 154 KB
Ampliación del plazo para la presentación de solicitudes Orden TED 919 2023 que modifica la Orden TE 148 KB