Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes a la contractació PICE Cambra de Comerç de València 2023

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.camara.es/sede/valencia

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/09/08/pdf/2023_9151.pdf

Document Tamany
Extracto convocatoria de Ayudas a la contratación PICE 2023.pdf 172 KB
Convocatoria de Ayudas a la contratación PICE 2023.pdf 512 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a la contractació PICE Cambra de Comerç de València 2023

Ajudes a la contractació PICE Cambra de Comerç de València 2023

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/916604/document/949290

Document Tamany
Convocatoria de Ayudas a la contratación PICE 2023.pdf 512 KB

Base reguladora

Base reguladora: Contractació PICE Cambra de Comerç de València 2023

Convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació Línia 1. Ajudes a la contractació. Anualitat 2023. PROGRAMA INTEGRAL DE QUALIFICACIÓ I OCUPACIÓ (PICE)

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/916604/document/949290

Document Tamany
Convocatoria de Ayudas a la contratación PICE 2023.pdf 512 KB