Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. ONTINYENT. Ajudes per a la participació en Fires i Missions Comercials

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://ontinyent.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/12198&lang=va

Document Tamany
Extracto ayudas 2023 a ferias y misiones comerciales 2023.pdf 143 KB
convocatoria ayudas 2023 a ferias y misiones comerciales.pdf 316 KB

Ordre

Ordre: ONTINYENT. Ajudes per a la participació en Fires i Missions Comercials,

Ajudes per a la participació en Fires i Missions Comercials, any 2020

+ info:  https://bit.ly/2DiyMBT

Document Tamany
convocatoria ayudas 2023 a ferias y misiones comerciales.pdf 316 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ontinyent. Bases reguladores ajudes a la participació en fires i missions comercials

Bases reguladores ajudes a la participació en fires i missions comercials. Modificacions al text de l’ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajudes a la participació en fires i missions comercials. https://bit.ly/3ctJmbt

+ info:  https://bit.ly/316fpCN

Document Tamany
Modificaciones de las bases que han de regir la concesión de ayudas a la participación en ferias y m 365 KB