Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Carlet. Bons de comerç per a l'activació del consum en el comerç local 2023

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Ciutadans/es

Tramitació de l'ajuda:  https://www.tutarjetaregalo.com/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/14912&lang=va

Document Tamany
Carlet Extracto bonos de comercio para la activación del consumo en el comercio local 2023.pdf 167 KB
Carlet Bases y convocatoria bonos de comercio para la activación del consumo en el comercio local 20 248 KB

Ordre

Ordre: Carlet. Bons de comerç per a l'activació del consum en el comerç local 2023

Bons de comerç per a l'activació del consum en el comerç local 2023

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/927803/document/975787

Document Tamany
Carlet Bases y convocatoria bonos de comercio para la activación del consumo en el comercio local 20 248 KB

Base reguladora

Base reguladora: Carlet. Bases bons de comerç per a l'activació del consum en el comerç local 2023

Bases bons de comerç per a l'activació del consum en el comerç local 2023

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/927803/document/975787

Document Tamany
Carlet Bases y convocatoria bonos de comercio para la activación del consumo en el comercio local 20 248 KB