Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

IVACE_Ajudes en matèria de mobilitat sostenible 2023

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ivace.es/

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/12/19/pdf/2023_12404.pdf

Document Tamany
Ayudas 2023 en materia de movilidad sostenible IVACE.pdf 1 MB
Extracto ayudas 2023 en materia de movilidad sostenible IVACE.pdf 202 KB

Ordre

Ordre: IVACE_Ajudes en matèria de mobilitat sostenible

Ajudes de l'IVACE en matèria de mobilitat sostenible, a través d'actuacions encaminades a complir els compromisos internacionals en matèria d'estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576812

Document Tamany
IVACE_Convocatoria Movilidad Sostenible 2021.pdf 738 KB
Ayudas 2023 en materia de movilidad sostenible IVACE.pdf 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre 9/2017. Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’estalvi i eficiència energètica

El principal objectiu que regeix la política energètica de la Generalitat és impulsar la transició cap a un nou model energètic que estiga basat en l’eficiència energètica, en l’aprofitament de les energies renovables, en les instal·lacions d’autoconsum energètic i en una política de transport i mobilitat sostenible que minimitze l’impacte sobre el medi ambient. ORDRE 2/2023, de 28 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l’Ordre 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’estalvi i eficiència energètica. https://dogv.gva.es/datos/2023/05/03/pdf/2023_4698.pdf

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/09/pdf/2017_3881.pdf

Document Tamany
Modificación parcialmente de las bases regguladores para la concesión de ayudas del IVACE en materia 426 KB