Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

València. 2024. Ajudes a programació en espais escènics privats

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Cultura

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.valencia.es/sede/?lang=1

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/00877&lang=va

Document Tamany
2024 Extracto ayudas a programación en espacios escénicos privados.pdf 147 KB
2024 Ayudas a programación en espacios escénicos privados.pdf 815 KB

Ordre

Ordre: València. 2024. Ajudes a programació en espais escènics privats

València. 2024. Ajudes a programació en espais escènics privats

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/740606

Document Tamany
2024 Ayudas a programación en espacios escénicos privados.pdf 815 KB

Base reguladora

Base reguladora: VALENCIA. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Autònoms

Ordenança per a la regulació del règim jurídic general de les subvencions que atorguen l’Ajuntament de València i els seus organismes públics

+ info:  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000045000002aa434dab9b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Document Tamany
ORDENANZA SUBVENCIONES AYTO VALENCIA 2016.pdf 360 KB