Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2024. Ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc del Pla estratègic de la Política Agrícola Comuna (PEPAC) i ajudes als agricultors en zones amb limitacions naturals contingudes en la mesura 13 del PDRCV 2014-2022 Correcció d’errades de la Resolució de 25 de gener de 2024 https://dogv.gva.es/datos/2024/02/20/pdf/2024_1377.pdf

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=600

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/01/pdf/2024_798.pdf

Document Tamany
2024 Extracto ayudas incluidas en la solicitud única dentro del marco del Plan estratégico de la Pol 208 KB
2024 Ayudas incluidas en la solicitud única dentro del marco del Plan estratégico de la Política Agr 644 KB
Corrección ayudas incluidas en la solicitud única dentro del marco del Plan estratégico de la Políti 200 KB

Ordre

Ordre: 2024. Ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc del Pla estratègic de la Política Agrícola Comuna (PEPAC) i ajudes als agricultors en zones amb limitacions naturals contingudes en la mesura 13 del PDRCV 2014-2022

2024. Ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc del Pla estratègic de la Política Agrícola Comuna (PEPAC) i ajudes als agricultors en zones amb limitacions naturals contingudes en la mesura 13 del PDRCV 2014-2022

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2024/02/01/pdf/2024_719.pdf

Document Tamany
2024 Ayudas incluidas en la solicitud única dentro del marco del Plan estratégico de la Política Agr 644 KB
Corrección ayudas incluidas en la solicitud única dentro del marco del Plan estratégico de la Políti 200 KB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE 5/2023. Bases reguladores aplicables al conjunt d’intervencions incloses en la sol·licitud única en el Pla estratègic de la política agrícola comuna (PEPAC).

Bases reguladores aplicables al conjunt d’intervencions incloses en la sol·licitud única en el Pla estratègic de la política agrícola comuna (PEPAC).

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/13/pdf/2023_2586.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras aplicables al conjunto de intervenciones incluidas en la solicitud única en el Pla 1 MB
Modificación Bases reguladoras aplicables al conjunto de intervenciones incluidas en la solicitud ún 425 KB