Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

VALÈNCIA. Subvencions destinades a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat, 2024

Periode  al

Temàtica: Empreniment, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.valencia.es/sede/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/02586&lang=va

Document Tamany
Extracto subvenciones destinadas a nuevos comercios y consolidación de los existentes en la ciudad 2 147 KB
Subvenciones destinadas a nuevos comercios y consolidación de los existentes en la ciudad 2024.pdf 436 KB

Ordre

Ordre: VALÈNCIA. Subvencions destinades a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat, 2024

VALÈNCIA. Subvencions destinades a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat, 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/745659

Document Tamany
Subvenciones destinadas a nuevos comercios y consolidación de los existentes en la ciudad 2024.pdf 436 KB

Base reguladora

Base reguladora: VALENCIA. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Autònoms

Ordenança per a la regulació del règim jurídic general de les subvencions que atorguen l’Ajuntament de València i els seus organismes públics

+ info:  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000045000002aa434dab9b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Document Tamany
ORDENANZA SUBVENCIONES AYTO VALENCIA 2016.pdf 360 KB