Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

QUART DE POBLET. 2024. Ajudes destinades a sufragar les despeses derivades de la formació (Carnets professionals i altres) per a la millora de l'ocupabilitat i inserció laboral de persones empadronades a Quart de Poblet

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Educació i formació

Tipus de beneficiari: Persones físiques

Tramitació de l'ajuda:  https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=17600

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/02913&lang=va

Document Tamany
Extracto ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de la formación para la mejora de la empl 149 KB
Ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de la formación para la mejora de la empleabilidad 312 KB

Ordre

Ordre: QUART DE POBLET. Ajudes destinades a sufragar les despeses derivades de la formació (Carnets professionals i altres) per a la millora de l'ocupabilitat i inserció laboral de persones empadronades a Quart de Poblet

QUART DE POBLET. Ajudes destinades a sufragar les despeses derivades de la formació (Carnets professionals i altres) per a la millora de l'ocupabilitat i inserció laboral de persones empadronades a Quart de Poblet

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/746739

Document Tamany
Ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de la formación para la mejora de la empleabilidad 312 KB

Base reguladora

Base reguladora: QUART DE POBLET. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a sufragar les despeses derivades de la formació (Carnets professionals i altres) per a la millora de l'ocupabilitat i inserció laboral de persones empadronades a Quart de Poblet

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a sufragar les despeses derivades de la formació (Carnets professionals i altres) per a la millora de l'ocupabilitat i inserció laboral de persones empadronades a Quart de Poblet

+ info:  https://quartdepoblet.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=51095

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de la forma 803 KB