Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Quart de Poblet. Xec Emprenedor 2024

Periode  al

Temàtica: Empreniment, Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Emprenedors/es

Tramitació de l'ajuda:  https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=17620

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/03525&lang=va

Document Tamany
Extracto Cheque Emprendedor 2024.pdf 149 KB
Cheque Emprendedor 2024.pdf 462 KB

Ordre

Ordre: Quart de Poblet. Xec Emprenedor 2024

Quart de Poblet. Xec Emprenedor 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/749182

Document Tamany
Cheque Emprendedor 2024.pdf 462 KB

Base reguladora

Base reguladora: Quart de Poblet. Bases reguladores del Xec Emprenedor 2024

Bases reguladores del Xec Emprenedor/a, estableixen el marc normatiu per a les convocatòries i l'atorgament d'aquesta ajuda destinada a impulsar i fomentar la iniciativa emprenedora en el municipi.

+ info:  https://quartdepoblet.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=JPAAAC22QH44TVMM9UQQ&modo=abrir

Document Tamany
Bases reguladoras del Cheque Emprendedor 2024.pdf 501 KB