Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

ALFAFAR. 2024. Subvencions destinades a ajudes per a drets d'examen per a obtindre una certificació d'idiomes de l'Agència de Desenvolupament Local

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Educació i formació

Tipus de beneficiari: Persones físiques

Tramitació de l'ajuda:  https://www.alfafar.es/sede/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/03528&lang=va

Document Tamany
Extracto subvenciones destinadas a ayudas para derechos de examen para obtener una certificación de 161 KB
Subvenciones destinadas a ayudas para derechos de examen para obtener una certificación de idiomas d 341 KB

Ordre

Ordre: ALFAFAR. Subvencions destinades a ajudes per a drets d'examen per a obtindre una certificació d'idiomes de l'Agència de Desenvolupament Local

ALFAFAR. Subvencions destinades a ajudes per a drets d'examen per a obtindre una certificació d'idiomes de l'Agència de Desenvolupament Local

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/749226

Document Tamany
Subvenciones destinadas a ayudas para derechos de examen para obtener una certificación de idiomas d 341 KB

Base reguladora

Base reguladora: ALFAFAR. Bases reguladores d'ajudes per a drets d'examen que condueixen a l'obtenció d'una certificació i/o matrícules de cursos de formació i reciclatge en matèria d'ocupació i iniciativa emprenedora de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local.

Bases reguladores d'ajudes per a drets d'examen que condueixen a l'obtenció d'una certificació i/o matrícules de cursos de formació i reciclatge en matèria d'ocupació i iniciativa emprenedora de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local.

+ info:  https://bit.ly/3Tnr8Is

Document Tamany
Bases reguladoras de ayudas para derechos de examen que conducen a la obtención de una certificación 335 KB