Notícies:Red ADL Valencia

Acelera pyme. Mirando al futuro. El Puesto de Trabajo Digital

18 Sep 2023
Descubre cómo implantar el puesto de trabajo digital en tu pyme y todos los beneficios que conlleva.

Punxar per VEURE VIDEO

La situació derivada de la pandèmia provocada pel COVID-19 ha fet que nombroses empreses hagen hagut d'optar pel teletreball per a poder continuar oferint els seus béns o serveis.

Segons l'última Enquesta de Població Activa de l'INE, “En el primer trimestre de 2021 el 11,2% dels ocupats (2.146.100) van treballar des del seu propi domicili més de la meitat dels dies”. En aquest sentit, resulta lògic pensar que a l'entorn de nova normalitat està opció continuarà sent un motor impulsor de l'activitat econòmica.

Perquè els empleats de les empreses puguen desenvolupar de manera adequada les seues funcions, necessiten un lloc de treball digital. En aquest sentit, en el primer apartat de l'informe, t'expliquem què és el nou lloc de treball digital (Liquid Workplace), o com la tecnologia pot fer possible que el treball puga concebre's com una activitat flexible i no lligada necessàriament a un espai físic concret.

El Liquid Workplace ha de ser plantejat des de 3 eixos fonamentals com són les eines, els entorns de treball i les persones, ja que les organitzacions han de ser capaces de dissenyar el lloc de treball digital que millor s'adeqüe a les necessitats de cada empleat en funció del tipus de treball que desenvolupe en el dia a dia.

Addicionalment, en el mateix apartat, resumirem les principals necessitats o requisits mínim que deriven de la implantació del lloc de treball digital, com la connectivitat, l'equipament o la seguretat.

En el segon apartat de l'informe es fa una anàlisi de les principals eines disponibles en el mercat, tant gratuïtes com de pagament, que facilitaran la implantació de lloc de treball digital i ajudaran a desenvolupar el treball dels empleats en qualsevol lloc.

En aquest sentit, eines com les conegudes Microsoft 365 o Google Workspace, facilitaran aquesta transformació en el model de treball amb funcionalitats com les de treballar documents en el núvol, poder realitzar videocridades o gestionar tasques de l'equip en línia, no obstant això, no és necessari realitzar una inversió en una eina podent optar per unes altres que, encara que potencialment no tinga totes les capacitats que tenen les de pagament, poden donar un servei de qualitat als usuaris, com poden ser Slack o Asana.

En el tercer apartat de l'informe i, amb la finalitat d'exposar i fer visible les diferents capacitats que ofereixen les eines i com aquestes poden servir per a fer les tasques diàries d'una empresa de manera completament remota, s'exposa un cas d'ús d'aquestes. En aquest sentit veurem com Juan, propietari d'una empresa de camises a mida, gestiona el dia a dia del seu equip i els seus clients amb eines 100% digitals que faciliten el seu treball allà on vulga dur-lo a terme.

Són moltes les possibilitats que s'obrin amb els llocs de treball digitals i és el moment d'adoptar-les i potenciar una tendència que pot ser molt positiva per a la teua empresa.

Punxar baix per a veure l'INFORME :

Mirando al futuro. El Puesto de Trabajo Digital.pdf

Formato pdf, 18.88 Mb

Pinxar baix per veure la  PRESENTACIO EXECUTIVA :

Mirando hacia el futuro. El puesto de trabajo digital. Presentación ejecutiva.pdf

Formato pdf, 29.09 Mb