Notícies:Red ADL Valencia

MONTSERRAT. IV Premis a l'ús del valencià en el comerç local

02 Jun 2023
La normalització lingüística del valencià en el sector socioeconòmic, vol premiar aquell establiment o empresa comercial que haja destacat en la promoció del valencià.

Beneficiaris. Podrà presentar-se a aquest premi qualsevol comerç, empresa i servei del poble de Montserrat que desenvolupe la seua activitat a Montserrat.

Objecte. La finalitat d'aquestes bases és la de regular la concessió dels IV premis que convoca l'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Montserrat (AVIVA Montserrat) entre els comerços, serveis i empreses del municipi.

Modalitat S'estableix una única modalitat que valorarà l'ús del valencià en els apartats següents:

 La imatge corporativa

o retolació exterior: cartells, horaris...

o retolació interior: panells informatius, rètols de delimitació de zones (magatzem, privat...), indicacions preventives de seguretat (eixida d'emergència...)

o retolació de vehicles

 Documentació diversa

o documentació de caràcter comptable: albarans, factures, rebuts...

o documentació de caràcter publicitari: targetes de visita, llistats de preus, menús, cartelleria diversa (rebaixes, ofertes...), etiquetes de productes, bosses publicitàries... inclou els documents als quals es puga accedir a través d'un codi QR

 L'atenció al públic

 La política comunicativa de l'empresa dirigida a les noves tecnologies

o correu electrònic

o pàgina web

o app

o xarxes socials (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Tiktok, YouTube o Twitter)

 El programari

o programa de gestió administrativa (programa comptable)

o altres programes (disseny, edició, etc.)

 La formació de valencià acreditada del personal de l'entitat

o que almenys una persona treballadora de l'empresa tinga algun certificat de coneixement de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià o equivalent, dels nivells B2, C1 o C2,

Quantitat. S'atorgaran tres premis:

  • 1r premi de 1.400 €
  • 2n premi de 1.150 €
  • 3r premi de 900 €

Bases reguladores. Les bases aprovades per Decret d'Alcaldia núm. 1214 de 22/05/23, es poden consultar al Portal de Transparència del lloc web www.montserrat.es. IV PREMIS A l'ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ LOCAL DE MONTSERRAT.  

La sol·licitud es presentarà obligatòriament a través de la seu electrònica http://montserrat.sedelectronica.es

Termini de presentació de sol·licituds. es presentarà des del 5 de juny i fins el 23 de juny de 2023  

+Info