Notícies:Red ADL Valencia

Palmera. Convocatòria de subvencions destinades a l'IV Concurs Gastronòmic de Cítrics: Palmera Gastronòmica

12 Feb 2024
Els cítrics de l'hort botànic 'El Bartolí' com a elements significatius en l'elaboració de plats i la seua inserció en la cuina tradicional i d'avantguarda de la Comunitat Valenciana.

CONVOCATÒRIA BASES DE L'IV CONCURS GASTRONÒMIC DE CÍTRICS: PALMERA GASTRONÒMICA

Objectiu

El principal objectiu d'este concurs és fomentar l'ús de l'ampli ventall de varietats de cítrics existents a l'hort botànic de la Fundació Todolí Citrus, en receptes dissenyades i plats elaborats per professionals gastronòmics.

Altres objectius:

 • Promoure la utilització de productes propis, derivats del sector primari i, especialment prendre com a base les varietats existents en l'hort de la Fundació Todolí Citrus (atenent el seu calendari de disponibilitat), com a elements específics per a l'elaboració de plats.
 • Promoure en els cuiners/as participants la creativitat en el disseny de les receptes i l'habilitat de la seua elaboració.
 • Difondre les potencialitats dels diversos tipus de fruites i fruits que ens oferix l'agricultura valenciana.
 • Enfortir el desenvolupament de la gastronomia a Palmera.
 • Fomentar el coneixement de les potencialitats dels cítrics en els àmbits del turisme i la gastronomia.
 • Impulsar la difusió i l'èxit de la III Edició 'Palmera Gastronòmica'. Incloure Palmera, que compta al seu terme municipal amb l'hort i la seu de la Fundació Todolí Citrus, en l'àmbit de les experiències gastronòmiques d'avantguarda, així com d'altres derivades de la recuperació de la cuina tradicional.

Participants

Podran participar en el present concurse qualsevol cuiner/a professional, sempre que siga en representació d'una empresa d'hostaleria o entitat afí a la gastronomia, i ho acrediten amb la documentació requerida per l'organització.

Així mateix, cada participant podrà comptar amb una persona ajudant de cuina en qualitat d'acompanyant, acreditant el seu vincle amb el restaurant, centre o institució d'origen.

L'Ajuntament assumirà les despeses d'allotjament de tots aquells participants en el Concurs Gastronòmic la distància de desplaçament del qual supere els 250 quilòmetres.

Especialitats

El concurs constarà de dos modalitats: plat lliure i postres.

Cadascuna de les dos modalitats té com a objectiu promocionar l'ús dels cítrics com a element autòcton de la gastronomia valenciana.

Data del concurs

El concurs serà obert i es desenvoluparà l'11 de març, a partir de les 10.00 h davant del Bar Centre Social. S'establirà 2 torns de presentació de cada modalitat per als participants.

 • El plat lliure es presentarà a les 11.30 h en el primer torn i a les 12.00 h, en el segon.
 • Les postres es presentaran a les 12.30 h, en el primer torn i a les 13.00 h, en el segon.

Premis Els premis seran els següents:

 • Plat lliure: 1.000 € + diploma acreditatiu
 • Postres: 800 € + diploma acreditatiu
 • Resta de participants: Diploma de participació

Es tindrà en compte els següents aspectes per a la seua puntuació:

 • El sabor del plat (equilibri dels ingredients).
 • La presentació.
 • L'originalitat.
 • El caràcter innovador.
 • La idoneïtat dels usos dels cítrics emprats.
 • La dificultat en l'elaboració i les tècniques utilitzades.

Inscripcions

Els/les professionals interessats/dones a participar en l'IV Concurs Gastronòmic de Cítrics de Palmera hauran de presentar la seua sol·licitud d'inscripció fent constar el nom, cognoms, telèfon, adreça electrònica, domicili del participant, empresa d'hostaleria.

Caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

 • Relació laboral. Nom de l'empresa, CIF i DNI.
 • En la inscripció caldrà fer constar si estan interessats a visitar les instal·lacions de Todolí Citrus Fundació (TCF) en una de les dos dates habilitades. Els/les inscrits/as podran visitar Todolí Citrus Fundació en una de les dos dates habilitades: dies 19 i 26 de febrer, a les 10.30 hores, amb la finalitat d'ampliar el seu coneixement sobre els cítrics, així com per a obtindre les mostres gratuïtes per a realitzar la recepta que presentaran al concurs, atenent els calendaris de maduració i la disponibilitat existent.
 • La quota d'inscripció serà una fiança de 50 €

El nombre de concursants estarà limitat a 15 cuiners. En cas que hi haja més concursants, es realitzarà una preselecció, segons el criteri del jurat, de la qual s'informarà amb antelació.

Els cuiners i cuineres interessats han de sol·licitar la seua participació omplint la 'Sol·licitud de participació en l'IV Concurs Gastronòmic de Cítrics a Palmera' disponible en el lloc web de www.palmera.es i enviar-la per correu electrònic al costat del resguard de la transferència bancària de la quota de participació al Comité Organitzador a la següent adreça electrònica: concurscitricspalmera@gmail.com.

Termini màxim d'inscripció: L'últim dia habilitat per a les inscripcions serà el 4 de març de 2024, a les 00.00 h.

+Info