Notícies:Red ADL Valencia

Projecte de modificació de les Bases reguladora per a la concessió d'ajudes a ajuntaments per a l'execució d'actuacions contemplades en Plans d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES)

18 Sep 2023
Se sotmet a consulta pública prèvia el projecte de modificació de l'Ordre 16/2022, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a ajuntaments per a l'execució d'actuacions contemplades en els plans d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES)

Amb l’objectiu de reforçar i garantir la participació ciutadana en el procediment d’elaboració dels projectes normatius, s’anuncia l’obertura de consulta pública prèvia en relació amb el projecte d’ordre de la conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, per la qual es modifica l’Ordre 16/2022, de 18 d’octubre, de la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a ajuntaments per a l’execució d’actuacions previstes en els plans d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

Per tant, i amb l’objectiu de poder complir els terminis de tramitació d’aquest projecte, s’estableix un termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè les persones i organitzacions potencialment afectades puguen accedir al document informatiu i presentar aportacions i opinions sobre la iniciativa proposada en el portal de participació de la Generalitat: https://gvaparticipa.gva.es