Persones emprenedores

Persones emprenedores

En aquesta àrea podrás trobar tota aquella informació sobre autoocupació d’importància per afrontar adequadament la posada en marxa d’una nova activitat. Està estructurada amb les fases necessàries que cal recórrer des de la idea inicial fins l'efectiva apertura que es complementa amb un anàlisi més exhaustiu a través dels dossiers inclosos als apartats “Quaderns per empendre”.

També podràs consultar la legislació relacionada amb l'emprenedoria, així com accedir a una sèrie d’utilitats i recursos que considerem d’interés per als projectes d'autoocupació.